dinsdag 25 augustus 2009

zieke massa

Ik verwacht dat ergens in de komende jaren een psycholoog zal promoveren op een uitvoerige analyse van de gebeurtenissen afgelopen zaterdag in Hoek van Holland. Op dit filmpje zie je iets onbegrijpelijks. Een cordon politie wordt rugwaarts teruggedrongen door een vastberaden voorwaarts bewegende menigte,die alleszins de intentie uit te willen knokken, in in het nauw gedreven, terwijl ze getrokken pistolen op de oprukkende menigte richten. Het lijkt eropdat demnigte ofwel niet geloofd dat de POlitie werkelijk zal schieten, ofwel dat zemet zoveel zijn dat de kogels henzelf niet zullen raken. Op een bepaald moment wordt de situatie zo bedreigend dat waarschuwinsschoten gelost worden. De menigte lijkt zich te bezinnen, maar dan rukt een nieuwe groep dubbel zo snel en aggressief op. Hier zou je de schotenserie verwachtendie je in anderefilmpjeshoort,maardat gebeurdniet; de politiebemerktblijkbaar neteoptijddatdeagressie zich richtop wathekken en andereinanimateobjects.
Echter, de voorhoede lijkt hierdoorwederom overtuigd van de intentie van Politie niet gericht te zullen/durven schieten,en ruktopnieuwop,en dan isderuimteop en klinken de schoten, buiten beeld.

Ik wordt hier bijzonder droevig van.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten